Фразеологічний словник української мови

ШОСТИЙ

вси́пати по пе́рше (по шо́сте) число́ кому і без додатка. Суворо покарати, провчити кого-небудь. — Кинувся кожен: де Маковей? Де телефоніст? Розшукати негайно! Всипати по перше число! (О. Гончар); — Я вам покажу “точно”! — спалахнув Гречкун.— Чого не доповіли про готовність батальйону? Я вам всиплю по шосте число! Я вас навчу воювати (Ю. Бедзик). шо́сте (дев’я́те) чуття́. Підсвідоме передбачення чого-небудь, здогад про щось; інтуїція. Коли корисні копалини залягають неглибоко й ознаки їх є на поверхні, щоб відкрити їх, дослідникові іноді досить і шостого чуття (З журналу); — Дзень! — почулося. Ракету завалило ліворуч. “Стабілізатор відвалився! визначив дев’ятим чуттям механік.— Підпаяти не додумались” (А. Крижанівський).
Ещё