Фразеологічний словник української мови

УЯВА

перекидатися / переки́нутися ду́мкою (думка́ми, уя́вою і т. ін.) до кого—чого, на кого—що, у що. Починати думати про кого-, що-небудь, уявляти когось, щось. А Гриня невдовзі після цього вже перекинувся думкою на ті, ніколи не бачені ним, архіпелаги, де буцімто й нині люди живуть за первісними законами (О. Гончар); Коли ж Оксана перекинулася думками від далекого і неосяжного до справ знаних і близьких, то .. чомусь і Савку згадала (Я. Гримайло); В одну мить перекинувся (Кузьмін) уявою до минулих днів, повернувся до тих часів, коли він .. довідався про Жовтневу революцію (Ю. Збанацький).
Ещё