Фразеологічний словник української мови

УЧОРА

як (мов, ні́би і т. ін.) сього́дні (учо́ра, що́йно і т. ін.) приве́зений, несхв. 1. з дієсл. Відчужено, осторонь, ніяковіючи і т. ін. — Чого ти стоїш, ніби сьогодні привезена? Он зосталось тіста на руках на цілий хліб. Пообшкрябуй ножем тісто в діжу та порайся коло печі (І. Нечуй-Левицький). 2. Як чужий, пасивний і т. ін. Він звернувся хмурий до наймички, .. гримнув на неї: — Ти наче вчора привезена: приїхали, значить, випрягти треба! (А. Головко).
Ещё