Фразеологічний словник української мови

УКЛАСТИ

уклада́ти / укла́сти в ко́пи, згруб. Дуже багато їсти, з’їдати чого-небудь. Свікліцький похапцем укладав у копи полудень, аж редька хрущала в його міцних зубах на всю хату (І. Нечуй-Левицький); (Єфросина:) Наша Химка як почне лупити, то за один раз укладе в копи з борщем цілий хліб (І. Нечуй-Левицький). укла́сти в го́лову кому. 1. Пояснити, допомогти зрозуміти комусь що-небудь. Шляхом до слободи́ старшина Неписаний намагався хлоп’якові Васильку укласти в голову основні штампи волосного законодавства (О. Ковінька). 2. Усвідомити що-небудь. — Якове Яковичу, укладіть собі в голову: вам буде подано і піднесено. В цих ділах розпорядиться моя господиня Маклена Лексіївна (О. Ковінька).
Ещё