Фразеологічний словник української мови

УБРАТИСЯ

убира́тися (наряджа́тися, одяга́тися і т. ін.) / убра́тися (наряди́тися, одягну́тися і т. ін.) в то́гу чию. Удавати, намагатися видавати себе за кого-небудь; створювати собі певну репутацію. Василь Кирилович, убираючись в тогу щирого, відданого друга, на ділі завжди залишався скнарою і лицеміром (З журналу); Його (поета) спроба одягнутися в тогу древнього мудреця викликала подив і глузування (З газети). убира́тися / убра́тися з дра́нки в перепира́нку. Потрапляти з однієї неприємної ситуації в іншу. — Утечи! — зареготав Назар.— Мандрівочка — рідна тіточка…— А ти ось що лучче (краще) скажи: куди втікати? ..Із дранки та вберешся в перепиранку… (Марко Вовчок).
Ещё