Фразеологічний словник української мови

СПИНИТИСЯ

зупиня́тися (спиня́тися) / зупини́тися (спини́тися) на півдоро́зі. Не доводити до завершення, не закінчувати розпочату справу. Певне, його (Фільчин) намір розгадано, але Філька, тепер уже не міг зупинитися на півдорозі (А. Шиян); Ні, ви мене знаєте, Іване Семеновичу, я на півдорозі не спинюсь (Ю. Яновський). о́ко спиня́ється / спини́лося на кому—чому, чиє, кого. Хтось починає уважно дивитися, звертати увагу на кого-, що-небудь. Око відвідувачів виставки спиняється на сенсаційному експонаті (З журналу); // Хто-небудь помічає, оцінює і т. ін. когось, щось з-поміж інших. На перших кроках молодого підмайстра уважно спинилось любовне око досвідченого майстра (М. Рильський).
Ещё