ІЄРИХОНСЬКИЙ

як (мов, ні́би і т. ін.) ієрихо́нська (єрихо́нська, ярихо́нська) труба́, зі сл. го́лос. Дуже гучний, сильний. (Колос:) І що ж? Ви в атаку — “за Батьківщину, ура”?.. (Орлик:) Куди мені, там у командира голос як труба ієрихонська (О. Корнійчук); “Хіба попові потрібні знання? — глузував не раз Славко.— Попові потрібен голос як єрихонська труба” (П. Колесник); (1-й гість:) У вас, сваток, го! гол… лос як труба ярихонська (І. Микитенко).

Фразеологічний словник української мови 

ІГРАШКА →← ЄРИХОНСЬКИЙ

T: 0.069687398 M: 3 D: 3