БРАТ

ваш брат. Ти, ви і подібні до тебе, до вас. — Тепер, сину, небезпечно по тих неверситетах (університетах), — каже мати,— ганяють вашого брата; кажуть, з учених все лихо встає… (Панас Мирний); — Що ж це за перелітні птахи такі? — спитав Микола ..— Та з вашого ж брата, з фабзавучників (Д. Ткач). (і) чо́ртові не брат. Дуже сміливий, незалежний у діях, вчинках і т. ін. Любов к отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть, Там грудь сильніша од гармат, .. Там рицар — всякий парубійка, Козак там чортові не брат (І. Котляревський). ї́хній брат. Вони і подібні до них. (2-а жінка:) А нащо вона (одежа) йому? За Дніпро передасться — там ляхи багато набрали для їхнього брата (Панас Мирний). ме́нший брат (ме́нші брати́). 1. перев. мн. Усі живі істоти по відношенню до людини. Сучасне суспільство взяло на себе відповідальність про захист наших менших братів (З журналу). 2. ірон. Український народ та інші народи колишнього Радянського Союзу по відношенню до росіянина. Здобувши незалежність, українці врешті позбулися нав’язаного нам менталітету менших братів (З журналу). на бра́та. Для кожного, кожному. Чи обійдемось з одежею? На брата — ковдра, дощовик, куртка, решта на собі. Досить! (Ю. Смолич); Не багато вийшло на брата, а по півлітра спожили (В. Міняйло). наш брат. Ми; такий, як ми; подібний до нас. — Перевіряй себе кожної години .. Самоконтроль, Антоне, підстьобує нашого брата (А. Хорунжий); Подивився (дід) на Трохима, похитав головою й сказав: — От так наш брат погибає (В. Винниченко). ні (ані́) сват ні (ані́) брат. Зовсім чужа людина. Він не був їм ані сват ані брат, лишень сидів з ними через город. Баба Дмитриха все носила йому обідати (В. Стефаник). (сам (і)) чорт не брат кому. Хто-небудь сміливий, відважний, нічого не боїться, все може перебороти. — Та що! навіть самі поляки вже будуть за нами, — то тепер нам уже й “сам чорт не брат” (Леся Українка); Кулеметники порозвалювались на тачанках, і здавалося, що їм і чорт не брат (Ю. Яновський). сам чорт за бра́та. Кашкет на правому вусі, на лівому — копиця закучерявленого чуба, на широких грудях — вишита сорочка, сам чорт йому за брата (Я. Гримайло). само́му чо́рту брат (і сват). Дуже грізний, підступний, жорстокий. — Сидить там .. клятий супостат — самому чорту брат і сват! — А що воно таке за птиця? — Стара трухлява печериця. Війну роздмухати береться (В. Іванович). свій брат. Людина, однакова за становищем, світоглядом і т. ін.; однодумець. — Та се не Січ: тут тобі гетьман не свій брат! (П. Куліш); Перше “карав” (Чіпка) тільки пана та єврея, а то вже став “одбирати своє” й у свого брата, заможного козака (Панас Мирний). ста́рший брат. 1. перев. мн. Людина по відношенню до всього живого на землі; протил. ме́нші брати. Люблю цих кузьок, пташок, цих маленьких несвідомих протестантів проти лицемір’я старшого брата свого — людини (В. Винниченко). 2. ірон. Російський народ по відношенню до українського народу та інших народів колишнього Радянського Союзу. Справді, про імперіалістичну політику царської Росії донедавна говорилося дуже мало. І обережно. Передусім, щоб не образити “старшого брата” (З газети); “Вкусити” росіянина .. особливо ревно стараються ті, хто ще вчора буквально захлинався, славлячи “старшого брата” (Б. Олійник); (Вигадане) стимулює інші міфологеми типу “старший брат” чи “колиска братніх народів”, з якої вивалилося троє близнюків, з-поміж них один чомусь дуже старший, і якраз той, що з’явився на світ не перший (Л. Костенко); як брат з сестро́ю, зі сл. жи́ти, звікува́ти і под. Дуже дружно, у злагоді. Як брат із сестрою жили собі (П. Козланюк); — Поцілуй мене, Лисичко-сестричко, в самі уста,— просив їжак.— Адже ж ми вік звікували, як брат з сестрою (І. Франко).

Фразеологічний словник української мови 

БРАТИ →← БРАКУВАТИ

T: 0.104203003 M: 3 D: 3