Фразеологічний словник української мови

T: 0.028572742 M: 1 D: 0