Фразеологічний словник української мови

T: 0.028074414 M: 1 D: 0